Samenvatting

Op 21 oktober 2011 promoveerde mw. drs. I.M. Lips aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift ‘Uitwendige radiotherapie voor prostaatkanker: de mogelijkheden voor dosisescalatie’. Zij deed dit onder begeleiding van promotoren dhr. prof. dr. J.J.W. Lagendijk en dhr. prof. dr. M. van Vulpen, en copromotor dhr. dr. U.A. van der Heide. In dit proefschrift wordt onderzocht of het mogelijk en veilig is om de bestralingsdosis op de macroscopische tumor binnen de prostaat te verhogen. In een enkelblind, multicentrum, gerandomiseerd fase III-onderzoek (FLAME-trial: ‘Focal Lesion Ablative Microboost in prostatE cancer’) wordt onderzocht of het geven van een aanvullende ‘boost’ op de macroscopische tumor binnen de prostaat ook verbetering geeft van de biochemisch vrije overleving voor patiënten die met uitwendige radiotherapie worden behandeld voor prostaatkanker. Door de verbeterde radiotherapietechnieken, zoals positieverificatie op basis van markers en intensiteitgemoduleerde radiotherapie, is hierbij geen ernstige toxiciteit of verslechtering van de kwaliteit van leven te verwachten.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2012;9:286–8)