Samenvatting

Op 14 juni 2012 promoveerde dhr. drs. R.J. Smeenk aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het proefschrift getiteld ‘External beam prostate radiotherapy: anorectal toxicity and the influence of endorectal balloons’ onder begeleiding van promotor prof. dr. J.H.A.M. Kaanders en co-promotor dr. E.N.J.Th. van Lin. Het onderzoek richt zich op anorectale toxiciteit na prostaatradiotherapie, met de nadruk op klachten gerelateerd aan fecale incontinentie. Voorts wordt onderzocht of gebruik van endorectale ballonnen deze toxiciteit kan reduceren. Het blijkt dat het ontstaansmechanisme per klacht verschilt en dat er dosis-effectrelaties kunnen worden geïdentificeerd, die kunnen worden gebruikt bij radiotherapieplanning. Verder wordt aangetoond dat endorectale ballonnen de doses op verschillende anorectale structuren verlagen en dat deze prostaatbewegingen tijdens radiotherapie reduceren, waardoor gebruik van krappere onzekerheidsmarges mogelijk is, hetgeen kan leiden tot lagere anorectale toxiciteitspercentages.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2013;10:127–9)