Samenvatting

Milde hyperthermie – het lokaal verwarmen van de tumor tot 40–42,5°C gedurende ongeveer een uur – is een klinisch toegepaste antikankerbehandeling om radiotherapie of chemotherapie te versterken. Er is nog onvoldoende bekend over hoe hyperthermie radiotherapie en chemotherapie versterkt. In het proefschrift van dr. A.L. Oei is dit verder onderzocht. Ten eerste waarom hyperthermie zeer effectief is bij HPV-positieve baarmoederhalskanker. Daarnaast bleek uit zowel cellijnen, dierproeven als uit patiëntresultaten dat het tijdsinterval tussen hyperthermie en radiotherapie grotere invloed heeft op de effectiviteit dan de volgorde van de behandelingen. Tot slot lijkt de toevoeging van PARP-remmers aan hyperthermie en cisplatinum een veelbelovende strategie te zijn om de dosis cisplatinum te kunnen verlagen en daarmee de bijwerkingen te verminderen, zonder de effectiviteit te verlagen.

Op 24 maart 2017 promoveerde dr. A.L. Oei aan de Universiteit van Amsterdam. Promotores waren prof. dr. J.P. Medemaa,b en prof. dr. L.J.A. Stalpersa,b; co-promotores waren dr. N.A.P. Frankena,b en dr. H.P. Koka (aafdeling Radiotherapie en bLaboratorium voor Experimentele Oncologie en Radiobiologie (LEXOR), AMC, Amsterdam).

(NED TIJDSCHR ONCOL 2017;14:157–9)