samenvatting

Brachytherapie met een tijdelijk implantaat, ook wel ‘stepping source brachytherapy’ genoemd, draagt bij aan een goede lokale controle bij prostaatkanker. Verschillende aspecten van deze behandeling werden onderzocht in het proefschrift van Anna Dinkla, waaronder het gebruik van MRI voor het bepalen van de dosisverdeling op de prostaat. Tevens werd de stabiliteit van het implantaat onderzocht bij gebruik van zogenoemde ‘self-anchoring’ katheters en de veranderingen in het prostaatvolume. Tot slot werd nieuwe software besproken en onderzocht, waarmee het opstellen van de dosisverdeling kan worden vereenvoudigd. Een methode werd ontwikkeld waarmee de radiotherapeutisch laborant of fysicus in samenspraak met de radiotherapeut op interactieve wijze door de verschillende mogelijkheden voor bestraling kan navigeren. Op 12 maart 2015 promoveerde Anna Dinkla aan de Universiteit van Amsterdam. Promotor was prof. dr. C.R. Rasch; co-promotores waren dr. B.R. Pieters, dr. A. Bel en dr. R. van der Laarse (allen afdeling Radiotherapie, AMC, Amsterdam).

(NED TIJDSCHR ONCOL 2015;12:201–4)