Samenvatting

De patiëntengroep met gastro-intestinale maligniteiten in Nederland is groeiend. Daarnaast is er een eis tot betere en snellere diagnostiek bij oncologische patiënten. Met een multidisciplinaire polikliniek kan hieraan worden voldaan. Het Gastro Intestinaal Oncologisch Centrum Amsterdam is een multidisciplinaire sneldiagnostiekpolikliniek in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, bestemd voor patiënten met maligniteiten in de tractus digestivus. In dit artikel wordt beschreven waarom en hoe deze polikliniek is opgezet en wordt de vraag beantwoord of het tot snellere en betere patiëntenzorg leidt.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2012;9:319–22)