Samenvatting

Onlangs is een nieuwe versie verschenen van de consensus-based richtlijn van het Integraal Kankercentrum Nederland over misselijkheid en braken in de palliatieve fase. In dit artikel wordt een samenvatting gegeven van de inhoud van deze richtlijn. De ontstaanswijze en oorzaken, diagnostiek en beleid (behandeling van de oorzaak, niet-medicamenteuze en medicamenteuze symptomatische behandeling) ten aanzien van misselijkheid en braken bij patiënten met kanker in de palliatieve fase worden besproken.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2014;11:202–4)