Samenvatting

De richtlijn Melanoom heeft in de periode 2014–2016 een modulaire revisie ondergaan. Voor 3 uitgangsvragen (1. De rol van de 18F-FDG-PET/CT-scan in de diagnostiek, 2. De rol van de 18F-FDG-PET/CT-scan in de follow-up en 3. De rol/plaats/indicatie van/voor de schildwachtklierprocedure) zijn systematisch literatuuronderzoeken verricht. Voor uitwerking van de uitgangsvraag over de procedure rondom de BRAF-genmutatie is gekozen voor een ‘consensus-based’ aanpak. Deze module beschrijft met name de organisatie van zorg omtrent deze test. De opgestelde conceptmodules voor de onderwerpen ‘systemische therapie (ipilimumab)’ en ‘kosteneffectiviteit van de 18F-FDG-PET/CT-scan bij stadium IIIB- en IIIC-patiënten’ zijn door de snelle ontwikkelingen op het gebied van de systemische therapie door de werkgroep (vooralsnog) niet gepubliceerd.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2016;13:218–20)