Samenvatting

Onlangs verschenen herziene en nieuwe modules bij de ‘evidence-based’ richtlijn ‘Oncologische revalidatie’. Bij de modulaire herziening is de naamgeving van de richtlijn ‘Oncologische revalidatie’ in overleg met Zorginstituut Nederland gewijzigd in ‘Medisch-specialistische revalidatie bij oncologie’. De richtlijn ‘Medisch-specialistische revalidatie bij oncologie’ beschrijft het proces van signalering en hoe tot goede verwijzing naar medisch-specialistische revalidatie bij oncologie te komen (www.oncoline.nl, Van de Berg en Velthuis 2017), aangevuld met informatie over voorspellende factoren voor een gezonde leefstijl. Daarnaast beschrijft de richtlijn de inhoud van de interdisciplinaire medisch-specialistische revalidatie tijdens en na de in opzet curatieve behandeling van kanker en in de palliatieve fase.

De groep kwetsbare, veelal oudere, patiënten met kanker viel tot op heden buiten de scope van de richtlijn. Onder kwetsbare patiënten verstaan wij mensen die door een opeenstapeling van, soms kleine, lichamelijke, psychische en/of sociale beperkingen vatbaarder zijn voor ernstige gezondheidsproblemen en een hogere kans op complicaties hebben tijdens en na kankerbehandeling. Verenso, de wetenschappelijke en beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde, heeft het voortouw genomen tot de ontwikkeling van twee modules specifiek voor kwetsbare (veelal oudere) patiënten met of behandeld voor kanker, over 1) het meest geschikte signaleringsinstrument voor het signaleren van problemen op somatisch, functioneel, psychisch en/of sociaal gebied en 2) de beschikbaarheid en geschiktheid van nazorg/revalidatiezorg.

De nieuwe modules over de signalering en nazorg en revalidatiezorg specifiek voor kwetsbare en (veelal) oudere patiënten met kanker adviseren:

  1. De Lastmeter met aanvullingen ook voor kwetsbare, veelal oudere, patiënten met of behandeld voor kanker als het meest geschikte signaleringsinstrument voor problemen op somatisch, functioneel, psychisch en/of sociaal gebied.
  2. Voor de meer kwetsbare groep, veelal oudere, patiënten met kanker, die onvoldoende in staat is om tijdens of na oncologische behandeling thuis te functioneren, de mogelijkheid om, aansluitend aan ziekenhuisopname, intramuraal te revalideren in een zorginstelling (voorheen verpleeghuis) voor geriatrische revalidatiezorg.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2018;15:54–9)