Samenvatting

In 2015 is de eerste Richtlijn erfelijk en familiair ovariumcarcinoom verschenen met als belangrijkste aanbeveling dat alle vrouwen met epitheliaal ovarium(tuba) carcinoom, ongeacht leeftijd, histologische type of familieanamnese, worden verwezen naar klinische genetica. Het opsporen van een mutatie bij een patiënte met ovariumcarcinoom geeft haar familieleden de mogelijkheid om zich ook te laten testen op dragerschap en desgewenst preventieve maatregelen te nemen. Het uiteindelijke doel van deze richtlijn is het verlagen van de incidentie van ovariumcarcinoom met een optimale kwaliteit van leven.

(Ned Tijdschr Oncol 2016;13:280–4)