Samenvatting

De richtlijn ‘Detecteren behoefte psychosociale zorg’) is in de periode 2014–2017 herzien. De uitgangsvragen over het te gebruiken instrument voor screening, signalering en/of monitoring, de meetmomenten, communicatie, verwijzing en de randvoorwaarden voor implementatie en uitvoering zijn alle op een ‘evidence-based’) manier gereviseerd. Twee nieuwe ‘evidence-based’) modules zijn ontwikkeld, namelijk een uitgangsvraag over het effect van het detecteren van ‘distress’) en zorgbehoefte op patiënt- en procesuit-komstmaten en een over het detecteren van ‘distress’) en zorgbehoefte in de eerste lijn. Doel van de richtlijn is dat bij alle volwassenen met kanker, zowel in het ziekenhuis als in de eerste lijn, op systematische wijze wordt gesignaleerd in welke mate er sprake is van ‘distress’), welke problemen een rol spelen en of er een verwijswens is. Dit om ervoor te zorgen dat mensen die daaraan behoefte hebben op tijd zorg krijgen van een bij de ervaren problemen passende zorgverlener.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2017;14:186–92)