Samenvatting

Dit artikel beschrijft de ontwikkeling en implementatie van een zorgpad voor patiënten met rectumcarcinoom in de regio’s Twente/Oost-Achterhoek en Stedendriehoek. Het doel van het zorgpad is het uniformeren van de diagnostiek en behandeling van de zorg om kwalitatief hoogwaardige zorg met gelijke toegang voor alle patiënten te realiseren. Op basis van een voor- en nameting is een analyse verricht. De resultaten laten zien dat er op een aantal punten verbetering is bereikt. De grootste verandering is dat door de implementatie van het zorgpad het aantal patiënten dat wordt besproken in het multidisciplinair overleg is toegenomen. Daarnaast is er een aantal kwalitatieve resultaten ten aanzien van de organisatie van de zorg voor patiënten met een rectumcarcinoom bereikt, namelijk een verduidelijking van taken en bevoegdheden, het formuleren van gezamenlijke doelstellingen en de mogelijkheden voor benchmarking.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2012;9:311–8)