Samenvatting

Doel en achtergrond: De incidentie van schildkliercarcinoom neemt toe. De eerste presentatie van schildkliercarcinoom is in 10–20% van de gevallen buiten de schildklier gelegen.

Methoden: Beschrijving van 3 casus in het Zaans Medisch Centrum en VU medisch centrum.

Resultaten: Als gevolg van een atypische presentatie en gebrek aan eenduidigheid in de diagnostiek kan vertraging ontstaan in het diagnosticeren en behandelen van een maligniteit.

Conclusie: Bij een zwelling in de hals moet men bedacht zijn op een (metastase van) schildkliercarcinoom, ook als de diagnostiek in de richting van een benigne afwijking wijst.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2015;12:66–72)