Alhoewel het nut van cytoreductieve chirurgie als behandeling van nieuw gediagnosticeerd ovariumcarcinoom al jaren als een paal boven water staat, bestaat er al decennialang discussie over cytoreductieve chirurgie bij vrouwen met een recidief ovariumcarcinoom. De uitkomsten van de 3 recent gepubliceerde prospectieve, gerandomiseerde studies geven hierover vooralsnog nog geen uitsluitsel.