Samenvatting

Begin dit jaar is de multidisciplinaire richtlijn ‘Neuro-endocriene tumoren (NET) van de tractus digestivus en pancreas’ verschenen. In dit artikel worden de belangrijkste aanbevelingen op het gebied van diagnostiek, behandeling en follow-up besproken.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2014;11:314–6)