Samenvatting

In dit artikel wordt de nieuwe landelijke richtlijn ‘Cervixcarcinoom’ (2012) toegelicht. Op basis van een knelpunteninventarisatie is de richtlijn ‘evidence-based’ uitgewerkt. De voornaamste wijzigingen ten opzichte van de vorige richtlijn (2010) worden uiteengezet. De belangrijkste wijzigingen betreffen de onderwerpen diagnostische technieken, fertiliteitsparende behandeling, nazorg en nacontrole, en seksuele functie. De aanbeveling ten aanzien van de standaard follow-upduur na behandeling is aangepast van 5 naar 2 jaar. Een langere follow-up is niet bewezen zinvol wat betreft verbetering van prognose of kwaliteit van leven. Het hoofdstuk ‘Seksuele disfunctie’ is nieuw in de richtlijn.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2013;10:246–9)