Samenvatting

Feochromocytomen zijn zeldzame neuro-endocriene tumoren die catecholamines maken en uitscheiden. De afbraakproducten hiervan kunnen worden gemeten in het plasma en de urine als metanefrine, normetanefrine en 3-methoxytyramine. Op 3 februari 2016 promoveerde mw. T.E. Osinga aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar proefschrift is gericht op verbetering van de diagnostiek naar deze zeldzame tumoren door aanpassingen van de bestaande methoden en het ontwikkelen van nieuwe technieken.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2016;13:141–3)