Samenvatting

Onlangs is de nieuwe ‘evidence-based’ richtlijn voor het beleid bij het colorectaal carcinoom en bij colorectale levermetastasen verschenen. De multidisciplinaire richtlijnwerkgroep heeft – met ondersteuning van IKNL – de 3 oude richtlijnen Coloncarcinoom (2008), Rectumcarcinoom (2008) en Colorectale levermetastasen (2006) gereviseerd en samengevoegd tot 1 richtlijn. In dit artikel worden de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie(s) besproken.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2014;11:113–7)