Samenvatting

Het in de stervensfase voorkómen van medisch zinloze en pijnlijke shocks van een implanteerbare cardioverterdefibrillator (ICD) is een belangrijk doel van de nieuwe multidisciplinaire richtlijn ‘ICD en pacemaker in de laatste levensfase’. In deze richtlijn, die is geïnitieerd door de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVvC), wordt aandacht besteed aan zowel ICD’s als pacemakers. De richtlijn is te downloaden via de website www.nvvc.nl en binnenkort ook via www.kwaliteitskoepel.nl, www.pallialine.nl en www.oncoline.nl.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2013;10:340–42)