Bij circa 20–25% van alle patiënten met mammacarcinoom brengen de tumorcellen de membraangebonden tyrosinekinasemembraanreceptor HER2 in overmaat tot expressie. Vanwege de celgroei bevorderende werking is overexpressie van HER2 een ongunstige prognostische parameter. Inmiddels zijn er diverse medicijnen ontwikkeld, die HER2 als aangrijpingspunt hebben.