Samenvatting

Angst en depressieve gevoelens komen frequent voor bij patiënten met kanker, maar worden in de praktijk niet altijd onderkend en adequaat behandeld. Het blijkt lastig onderscheid te maken tussen klachten die ‘erbij horen’ en klachten die verdere hulpverlening behoeven. Er zijn richtlijnen opgesteld om dit probleem te ondervangen. De ‘American Society of Clinical Oncology’ (ASCO) heeft recentelijk de Pan-Canadese richtlijn voor het signaleren en behandelen van symptomen van angst en depressie bij patiënten met kanker aangepast en overgenomen. In dit artikel worden de belangrijkste overeenkomsten en verschillen ten opzichte van de in Nederland gehanteerde richtlijn besproken. Aan de hand van een lopende nationale studie wordt tevens getracht de aanbevelingen uit beide richtlijnen in perspectief te plaatsen.

(NED TIJDSCH ONCOL 2014;11:278–83)