Samenvatting

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen in Europa. De toegenomen incidentie van en de verminderde sterfte door borstkanker leiden tot een groeiend aantal overlevenden in de nacontrole. De toegenomen aandacht voor kosteneffectiviteit van zorg en de groeiende belasting van de gezondheidszorg in de afgelopen jaren geven aanleiding om de frequente routinematige nacontroles in het ziekenhuis te heroverwegen bij gebrek aan bewijs voor hun toegevoegde waarde. Op 13 mei 2015 promoveerde drs. M. van Hezewijk aan de Universiteit van Leiden. In haar proefschrift wordt de haalbaarheid van nacontrole-op-maat, gebaseerd op het risico op locoregionaal recidief geëvalueerd voor vroegstadium borstkankerpatiënten na curatieve behandeling. Promotores waren prof. dr. C.A.M. Marijnen, afdeling Radiotherapie, en prof. dr. C.J.H. van de Velde, afdeling Chirurgie, Leids Universitair Medisch Centrum.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2015;12:243–6)