Samenvatting

Gliomen zijn de meest voorkomende primaire maligne hersentumoren. Patiënten en hun naasten krijgen niet alleen te maken met de diagnose en behandeling van kanker, maar de ziektespecifieke neurologische en cognitieve symptomen kunnen eveneens diep ingrijpen op hun dagelijks leven. Op 11 mei 2015 promoveerde mw. F.W. Boele aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In haar proefschrift worden verschillende studies beschreven die zich richten op symptoombestrijding en het verbeteren van kwaliteit van leven bij glioompatiënten en hun naasten. Promotores waren prof. dr. J.J. Heimans en prof. dr. I.M. Verdonck-de Leeuw. Dr. M. Klein en dr. J.C. Reijneveld waren copromotoren.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2015;12:327–9)