Samenvatting

De IKNL-richtlijn ‘Ondervoeding bij patiënten met kanker’ is de opvolger van de oncologisch verpleegkundige richtlijn ‘Voedingstekort’. De nieuwe richtlijn is inhoudelijk volledig herzien en omgezet in een multidisciplinaire richtlijn, welke is ontwikkeld volgens de evidence-based richtlijnmethodiek. De richtlijn is te vinden op www.oncoline.nl/ondervoeding-bij-patienten-met-kanker.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2013;10:74–6)