Samenvatting

Op 6 juli 2018 promoveerde Kay Schreuder, werkzaam als onderzoeker bij het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), aan de Universiteit Twente onder supervisie van zijn promotoren prof. dr. S. Siesling (klinisch epidemioloog, IKNL en Universiteit Twente), prof. dr. H. Struikmans (np, radiotherapeut-oncoloog, Leids Universitair Medisch Centrum) en copromotor dr. T. van Dalen (chirurg, Diakonessenhuis Utrecht). Zijn proefschrift, getiteld ‘Monitoring evolving breast cancer care’, is uitgevoerd in nauwe samenwerking met zorgverleners en geeft inzicht in verschillen en oorzaken van variatie in het gebruik van een directe borstreconstructie, ‘boost’-bestraling en genexpressieprofieltesten. In dit artikel worden de belangrijkste resultaten besproken.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2019;16:122–5)