De komst van nieuwe, doelgerichte medicijnen maakt het mogelijk meer maatwerk te leveren bij de behandeling van patiënten met (gemetastaseerd) hormoonreceptor positief (HR+), HER2-negatief (HER2-) mammacarcinoom. Naast de remming van mTOR met everolimus en CDK4/6-remmers, kunnen bij patiënten met een BRCA1/2-of PIK3CA-mutatie ook respectievelijk PARP-remmers of de PI3K-remmer alpelisib worden ingezet. In dit artikel wordt een overzicht geschetst van deze verschillende behandelmogelijkheden bij HR+/HER2- mammacarcinoom.