Samenvatting

Op 20 maart 2013 promoveerde mw. ir. J. Verloop aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift ‘Langetermijngevolgen van blootstelling aan diethylstilbestrol (DES) in utero’. Het onderzoek werd verricht in het Antoni van Leeuwenhoek onder begeleiding van de promotoren prof. dr. F.E. van Leeuwen, prof. dr. Th.J.M. Helmerhorst en copromotor dr. M.A. Rookus. Het proefschrift beschrijft de langetermijngevolgen van blootstelling aan DES op de tweede generatie (DESdochters) en de derde generatie (DES-kleinkinderen) in de Nederlandse populatie. Het risico op ‘clear-cell’-adenocarcinoom blijkt nog steeds verhoogd te zijn op oudere leeftijd. Ook het risico op melanoom is verhoogd, maar is beperkt tot de jonge leeftijdsfase (<40 jaar). Screening lijkt niet effectief in het voorkomen van invasieve cervix/vaginatumoren, maar mogelijk wel in de detectie van een vroeger stadium. Gezien de resultaten lijkt het verstandig om DES-dochters onder controle te houden.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2013;10:297–9)