Samenvatting

Achtergrond: Diagnostiek van een bronchobiliaire fistel (BBF) kan uitdagend zijn. Hierbij zijn vele onderzoeken beschreven.

Casus: Een 68-jarige vrouw, sinds 7 jaar behandeld met imatinib wegens een gastro-intestinale stromaceltumor, bezocht de polikliniek Interne Geneeskunde 4 weken na een radiofrequente ablatie van een levermetastase. Zij had kortademigheids- en hoestklachten. Bronchoscopie liet een opvallende gele mucosa zien. Bilirubine in het sputum en percutane transhepatische cholangiografie bevestigden de verdenking op een BBF. Na drainage bleef patiënte langere tijd klachtenvrij.

Conclusie: Een verdenking op BBF kan worden bevestigd door bilirubine in het sputum aan te tonen. Andere onderzoeken zijn zelden nodig. Endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie of percutane transhepatische cholangiografie kunnen beide voor zowel diagnostische als therapeutische doeleinden worden gebruikt en zijn daarmee behandeling van eerste keuze.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2012;9:77–80)