Met de komst van de PARP-remmers is het behandellandschap van ovariumcarcinoom drastisch veranderd. Alle drie de beschikbare PARP-remmers kunnen voor onderhoudsbehandeling als monotherapie worden ingezet bij patiënten met platinagevoelig gerecidiveerd hooggradig ovariumcarcinoom. Dit is gebaseerd op verschillende fase II- en III-studies. In dit artikel wordt een aantal van de belangrijkste en nog lopende studies met PARP-remmers bij ovariumcarcinoom besproken. Prof. dr. Isabelle Ray-Coquard deelt haar ervaring met de verschillende PARP-remmers.