Samenvatting

Op 28 september 2011 promoveerde mw. C.M. Korse aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift, getiteld ‘Clinical relevance of tumor markers and epidemiology in neuroendocrine tumors’. Het onderzoek werd verricht in het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis onder begeleiding van promotor dhr. prof. dr. P. Baas, thorax-oncoloog, en copromotoren mw. dr. B.G. Taal, internist-oncoloog, en dhr. dr. J.M.G. Bonfrer, klinisch chemicus.

De belangrijkste bevindingen waren:

  • Chromogranine A in serum weerspiegelt beter de status van neuro-endocriene tumoren (NET) dan 5-hydroxy-indol-azijnzuur in urine.
  • Carcinoïd hartziekte kan eenvoudig worden opgespoord door middel van het meten van N-terminale ‘pro-brain’ natriuretisch peptide in serum.
  • De toenemende incidentie van NET wordt vooral verklaard door de toename in de hooggradige NET die beter worden geclassificeerd door ingebruikname van de term ‘grootcellig neuro-endocrien carcinoom’ in 2001 en verbeterde diagnostische technieken.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2012;9:233–6)