Samenvatting

Ectopische ACTH-productie door een kleincellig cervixcarcinoom is een zeldzame oorzaak van het syndroom van Cushing. Deze casus illustreert het verschil in klachtenpresentatie tussen ectopische ACTH-productie en het klassieke syndroom van Cushing. Een goede samenwerking tussen endocrinoloog en oncoloog is noodzakelijk in de behandeling van deze patiënten. Ongeacht de prognose is het voor alle patiënten aangewezen het hypercortisolisme te behandelen, omdat dit ernstige en potentieel dodelijke effecten kan hebben.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2017;14:182–5)