Samenvatting

Hoewel een deel van de vrouwen met een BRCA-genmutatie op langere termijn psychosociale problemen ervaart, is weinig bekend over de behoefte aan ondersteuning van deze populatie.

Tijdens de ontwikkeling van een professioneel begeleide groepsinterventie voor deze vrouwen hebben de Borstkankervereniging Nederland, het LUMC en Erasmus MC een online enquête gehouden die zich richtte op de interesse in deelname aan een gesprekgroep voor lotgenoten. Van de 154 respondenten gaf 55% aan contact met lotgenoten te wensen. Interesse in deelname was groter bij jongere vrouwen, vrouwen met een partner en voor ‘at risk’-vrouwen (in tegenstelling tot vrouwen die mastectomie na borstkanker hebben ondergaan). Veranderingen in het lichaam (73%) en omgaan met verlies of rouw (62%) werden het meest genoemd als relevant onderwerp voor een gespreksbijeenkomst. Er bleek een grote variatie in het moment waarop het lotgenotencontact werd geprefereerd (zowel in de toekomst als in het verleden). Het verdient daarom de aanbeveling om vrouwen met een BRCA-mutatie in een vroeg stadium te informeren over de mogelijkheden tot lotgenotencontact.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2016;13:46–52)