Samenvatting

Recentelijk zijn voor een aantal vormen van kanker veelbelovende immuun-‘checkpoint’-remmers beschikbaar gekomen. In 2017 zijn in de Verenigde Staten en Japan respectievelijk de anti-PD1-antilichamen pembrolizumab en nivolumab geregistreerd voor de behandeling van patiënten met chemotherapie-refractair maagcarcinoom. Er zijn veel onderzoeken gaande om te evalueren of immuun-‘checkpoint’-blokkade een rol in de behandeling van maagcarcinoom zou kunnen hebben. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de recente klinische onderzoeken met immuun-‘checkpoint’-remmers voor de behandeling van maagcarcinoom.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2019;16:139–43)