Samenvatting

In dit artikel wordt de eerste IKNL-richtlijn Hepatocellulair carcinoom toegelicht.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2013;10:161–4)