Samenvatting

Dr. Robin Cornelissen is longarts in het Erasmus MC in Rotterdam met als aandachtsgebied de thoracale oncologie. Hij spreekt over de behandeling van longkankerpatiënten. De vooruitzichten voor veel patiënten met longkanker zijn sterk verbeterd ten opzichte van pakweg 10 jaar geleden.