Vanwege de beperkte effectiviteit van de huidige behandelopties voor patiënten met een BRAFV600E-gemuteerd gemetastaseerd colorectaal carcinoom (mCRC), treedt ziekteprogressie vaak snel op en blijft de prognose voor deze groep van patiënten erg slecht. In de BEACON-CRC-studie werd aangetoond dat behandeling van BRAFV600E-gemuteerd mCRC met encorafenib en cetuximab, met of zonder binimetinib, bij voorbehandelde patiënten significant betere uitkomsten gaf vergeleken met de standaard behandeling. Deze resultaten leidden onlangs tot Europese goedkeuring van de combinatie encorafenib-cetuximab voor deze indicatie. Hierdoor is het belang van moleculaire testen, waaronder BRAF, voorafgaand aan de eerstelijnsbehandeling met systeemtherapie alleen maar groter geworden.