Samenvatting

Epidemiologische ontwikkelingen op het gebied van prostaatcarcinoom zorgen voor een toenemende belasting van de urologische praktijk. Actuele richtlijnen helpen deze ontwikkelingen het hoofd te bieden. De multidisciplinaire richtlijn ‘Prostaatcarcinoom’ uit 2007 is nu geheel gereviseerd. Betrokken partijen streven voor de nabije toekomst naar snellere tussentijdse revisies op specifieke onderdelen.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2014;11:160–4)