Momenteel zijn er drie CDK4/6-remmers geregistreerd die in combinatie met endocriene therapie in de eerste of latere lijn ingezet kunnen worden voor de behandeling van HR+/ HER2 gevorderd mammacarcinoom. Hoewel klinisch onderzoek suggereert dat de drie remmers een vergelijkbare werkzaamheid hebben, bieden verschillen in farmacologisch en toxicologisch profiel mogelijkheden voor gepersonaliseerde behandeling.