Samenvatting

Op 11 april 2012 promoveerde dhr. drs. J. Nijkamp aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) op het promotieonderzoek getiteld ‘(On)zekerheden tijdens radiotherapie van rectumcarcinomen’ onder begeleiding van promotor prof. dr. M.B. van Herk, verbonden aan de UvA en het NKI-AVL, promotor prof. dr. C.A.M. Marijnen, verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum, en copromotor dr. ir. J-J. Sonke, verbonden aan het NKI-AVL. De belangrijkste resultaten van zijn onderzoek zijn kwantificatie van onzekerheden in de definitie van het doelgebied, vormvariatie van het doelgebied tijdens de behandeling en bepaling van veiligheidsmarges om met deze onzekerheden om te gaan. Dr. J. Nijkamp is momenteel werkzaam als onderzoeker op het gebied van beeldsturing en navigatie voor de oncologische chirurgie in het NKI-AVL.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2013;10:80–3)