Samenvatting

In 2014 is de richtlijn Basaalcelcarcinoom (BCC) gedeeltelijk herzien. Wat de behandeling van het BCC betreft, is de richtlijn herzien op het onderdeel ‘superficieel BCC’ en is het hoofdstuk ‘Systemische medicamenteuze therapie: vismodegib’ toegevoegd. Daarbij is het hoofdstuk ‘Incidentie en prevalentie’ toegevoegd en zijn de hoofdstukken ‘Leidraad tot keuze van een behandeling’ en het hoofdstuk ‘Follow-up’ geüpdatet.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2015;12:317–20)