Samenvatting

In 5–10% van de gevallen presenteert een melanoom zich als metastase zonder bekende primaire tumor. Dit kan te maken hebben met een melanoom dat niet als zodanig is herkend en waarbij geen pathologieonderzoek is verricht. Dit lijkt de belangrijkste oorzaak. Ook kan het komen door regressie van het primaire melanoom of een histologisch gemiste diagnose. Als laatste kan er sprake zijn van een reeds bij presentatie gemetastaseerd maligne melanoom. In Nederland betreft het bijna 150 gevallen per jaar. Bij op zijn minst een deel van de patiënten hadden deze metastasen kunnen worden voorkomen als er, na pathologieonderzoek van de primaire huidlaesie, verdere stadiëring door middel van een schildwachtklierprocedure en nabehandeling met re-excisie had plaatsgevonden. Behandeling van gepigmenteerde huidlaesies met stikstof of cauterisatie dient dan ook te worden afgeraden en geëxcideerd weefsel dient te worden ingestuurd voor pathologieonderzoek.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2012;9:157–61)