Samenvatting

De huidige behandeling voor het hematogeen gedissemineerd melanoom is in geval van beperkte resectabele metastasering chirurgische verwijdering van de metastasen. Een aanzienlijk aantal patiënten zal echter geen baat hebben bij de chirurgische resectie van de metastasen: de ziekte recidiveert korte tijd later lokaal of manifesteert zich elders in het lichaam. Recentelijk zijn er, naast bestaande behandeling met dacarbazine, 2 doorbraken geweest in de systemische behandeling van het melanoom: immuunstimulatie met ipilimumab en ‘targeted therapy’ met de BRAF-remmer vemurafenib. Tot op heden zijn er geen onderzoeken uitgevoerd die chirurgische resectie en systemische therapie vergelijken bij patiënten met beperkte hematogene metastasering van het melanoom. In een internationale prospectief gerandomiseerde studie worden 3 initiële behandelingen vergeleken: chirurgische resectie, chirurgische resectie met adjuvante Bacillus Calmette-Guérin-vaccinbehandeling en systemische therapie zonder chirurgische behandeling. Het Universitair Medisch Centrum Groningen participeert in deze internationale fase III-studie.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2012;9:44–7)