Samenvatting

Op 13 december 2011 promoveerde mw. drs. L.B.J. Valkenburg-van Iersel aan de Universiteit Leiden op het proefschrift ‘Farmacologische en klinische aspecten van geïsoleerde leverperfusie van levermetastasen van solide tumoren’. Zij deed dit onder begeleiding van promotoren prof. dr. H. Gelderblom (Klinische Oncologie), prof. dr. J.W.R. Nortier (Klinische Oncologie), prof. dr. C.J.H. van de Velde (Chirurgische Oncologie) en copromoter dr. P.J.K. Kuppen (Chirurgische Oncologie). Geïsoleerde leverperfusie (‘isolated hepatic perfusion’; IHP) is een techniek waarbij de aan- en afvoerende vaten van de lever tijdelijk worden afgesloten, zodat een gesloten circuit ontstaat. De afscheiding van de lever van de algemene bloedbaan maakt het mogelijk om lokaal een hoge dosis chemotherapie toe te dienen. Aanvankelijk leek de leverperfusie een veelbelovende behandeling. De laatste jaren is echter veel vooruitgang geboekt op het gebied van de systemische chemotherapie van colorectale tumoren. In dat licht kan worden geconcludeerd dat gezien het ontbreken van overlevingswinst van IHP ten op zichte van de huidige chemotherapeutische behandeling het maar zeer de vraag is of er een toekomst is voor IHP bij de behandeling van colorectale tumoren. Mogelijk is er nog een rol voor IHP bij de behandeling van naar de lever gemetastaseerd oogmelanoom.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2012;9:372–4)