Osteoradionecrose (ORN) van de mandibula is een uiting van late bestralingsschade in het hoofd-halsgebied. De primaire behandeling is een chirurgische excisie van necrotisch bot. Dit kan leiden tot verlies van continuïteit van de onderkaak met vaak verlies van kwaliteit van leven.

Hyperbare zuurstoftherapie (HBOT) wordt onder andere toegepast bij de behandeling van late bestralingsschade in het hoofd-halsgebied. Hierbij wordt meestal het behandelingsprotocol van Marx (1983) gevolgd.1 Veel studies over de toegevoegde waarde van HBOT volgden op deze publicatie.

In 2004 werd een gerandomiseerde studie gepubliceerd waarin de effectiviteit van HBOT bij de behandeling van ORN niet werd aangetoond.2 Op de methodologie van deze studie volgde veel kritiek. Het lijkt gewenst een gerandomiseerde gecontroleerde studie naar de toegevoegde waarde van HBOT in de behandeling van ORN te verrichten met een gerichte vraagstelling, consequent toegepaste selectiecriteria en metingen, en een duidelijke eindpuntmeting.

(Ned Tijdschr Oncol 2012;9:229–2)