Samenvatting

Dr. Bonne Biesma is longarts in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch. Wij spraken hem over de verschillende mogelijkheden die er nu zijn voor patiënten met een EGFR-gemuteerd niet-kleincellig longcarcinoom. Er zijn de afgelopen tijd meerdere behandelopties – EGFR-TKIs al dan niet in combinatie met angiogeneseremmers – bijgekomen die de progressievrije overleving bij stadium IV NSCLC-patiënten sterk hebben verbeterd.1,2