Samenvatting

Spermatocytair seminoom is een zeldzame tumor die voorkomt bij 2–12% van de patiënten met een kiemceltumor van de testis. Het is een indolente tumor met een goede prognose. Metastasering vindt zelden plaats, tenzij er sarcomateuze transformatie is. In deze casus gaat het over een 69-jarige man die in 2005 een orchidectomie rechts had ondergaan in verband met een stadium IA-kiemceltumor van de testis. Bij histopathologisch onderzoek bleek het toen te gaan om een spermatocytair seminoom, waarvoor hij aanvullend werd behandeld met radiotherapie van de para-aortale lymfeklieren (13 x 2 Gy). Begin 2014 werd hij opnieuw gediagnosticeerd met een kiemceltumor van de testis, waarvoor hij een orchidectomie links onderging. Bij histopathologisch onderzoek bleek het wederom om een spermatocytair seminoom te gaan. Een CT-abdomen liet voor metastasen verdachte afwijkingen zien in de lever. Verwijzing naar ons ziekenhuis vond plaats voor systemische chemotherapie in de veronderstelling dat er sprake was van een gemetastaseerd spermatocytair seminoom. Omdat een spermatocytair seminoom zelden metastaseert, werd besloten eerst verder onderzoek te doen naar de afwijkingen in de lever. Er bleek geen sprake te zijn van een gemetastaseerd spermatocytair seminoom. De patiënt bleek een gemetastaseerd maagcarcinoom te hebben, waarvoor werd gestart met palliatieve chemotherapie.

Deze casus illustreert dat specifieke kennis over kiemceltumoren van de testis noodzakelijk is voor de keuze van de juiste diagnostiek en behandeling. Histopathologisch onderzoek is essentieel bij twijfel over de juiste diagnose. Het is belangrijk patiënten met zeldzame tumoren te verwijzen naar een expertisecentrum.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2015;12:109–12)