Samenvatting

Op 20 september 2013 is dr. A-J.M. de Graan gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam onder begeleiding van prof. dr. J. Verweij en prof. dr. R.H.J. Mathijssen. Haar proefschrift is getiteld ‘Een farmacologische benadering voor het individualiseren van behandeling met anti-kankermiddelen’ en is uitgevoerd op de afdeling Medische Oncologie van het Erasmus MC. In haar proefschrift wordt een klinisch farmacologische benadering van het individualiseren van therapie met docetaxel, paclitaxel en tamoxifen beschreven. De invloed van roken op de farmacologie van taxanen is onderzocht en er werd gevonden dat rokers minder hematologische toxiciteit hadden dan niet-rokers. Verder is met behulp van de DMET-chip een nieuwe manier toegepast om genetische variatie in het metabolisme van paclitaxel te onderzoeken. Ook is de invloed van de levertransporters ‘organic anion transporting polypeptide’ (OATP) op het metabolisme van docetaxel onderzocht. Door de aanzienlijke rol die deze transporters in het docetaxelmetabolisme spelen, wordt geadviseerd geen OATP-remmende middelen tijdens docetaxeltherapie toe te dienen. Daarnaast is de lichaamseigen stof 4β-hydroxycholesterol getest als voorspeller van taxanenmetabolisme. Als laatste is dextrometorfan gebruikt om de omzetting van tamoxifen correct te kunnen voorspellen.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2014;11:73–6)