Op basis van de positieve resultaten van de fase III-studies CheckMate 743 en Check-Mate 9LA werd de combinatiebehandeling met nivolumab plus ipilimumab recentelijk geregistreerd als eerstelijnsbehandeling bij niet-resectabel mesothelioom en, in combinatie met twee cycli chemotherapie, bij gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom. Tijdens het WCLC 2021 en ESMO 2021 congres bleek de combinatiebehandeling ook op de lange termijn werkzaam te zijn bij beide maligniteiten.