Samenvatting

De schildwachtklierprocedure wordt sinds enkele jaren toegepast bij de diagnostiek van mondholtetumoren in een vroeg stadium. De resultaten zijn over het algemeen goed, maar er is nog ruimte voor verbeteringen. De procedure bestaat uit 3 pijlers: preoperatieve identificatie van de schildwachtklier, excisie van de schildwachtklier en uitgebreide histopathologische analyse van de schildwachtklier. Genoemde pijlers worden beschreven in dit overzichtsartikel, evenals de daarbij behorende beperkingen en mogelijkheden tot verbetering van de procedure.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2014;11:224–30)