Samenvatting

In Nederland krijgen meer dan 550 patiënten per jaar een orofarynxtumor. Belangrijke risicofactoren in de etiologie van orofarynxtumoren zijn roken en overmatig alcoholgebruik. De laatste 3 decennia is het echter duidelijk geworden dat ook infectie met het humaan papillomavirus (HPV), het virus dat cervixcarcinomen veroorzaakt, bijdraagt aan de ontwikkeling van orofarynxtumoren. In dit proefschrift werd de rol van HPV bij orofarynxtumoren verder onderzocht.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2014;11:255–7)