Samenvatting

Tot voor kort was de behandeling van niet-oncogengedreven NSCLC nog vooral gebaseerd op chemotherapie. In de laatste jaren heeft er echter een transformatie plaatsgevonden. Overtuigende resultaten uit een grote hoeveelheid klinische studies hebben ervoor gezorgd dat immuuncheckpointremming een optie is geworden voor de nog altijd groeiende populatie van NSCLC-patiënten. Checkpointremmers hebben een centrale positie verworven in de behandeling van niet-oncogengedreven NSCLC. Vanuit de tweede lijn rukt de immuno-oncologie nu ook op naar de eerste lijn. Er zijn momenteel drie mogelijkheden voor het toepassen van immunotherapie: PD-(L)1-remmers als monotherapie, PD-(L)1-remmers in combinatie met chemotherapie, en PD-(L)1 remmers in combinatie met CTLA4-remmers. Hieronder wordt een overzicht gegeven van studies omtrent de op immunotherapie gebaseerde behandelopties in de eerste lijn en hoe potentiële biomarkers een rol kunnen spelen bij de behandelkeuzes.